• Vuorovaikutteinen heuristinen optimointi yksityismetsien suunnittelussa. 

      Kangas, Jyrki; Pukkala, Timo; Pykäläinen, Jouni
      Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
      Artikkelissa esitetään HERO-nimisen heuristisen optimointimenetelmän sovellus vuorovaikutteiseen metsäsuunnitteluun. Vuorovaikutteisessa eli interaktiivisessa yksityismetsien suunnittelussa metsänomistaja ja suunnittelija ...