• Suojelu- ja virkistysalueiden sosiaalisen kapasiteetin tutkimus. 

      Saarinen, Jarkko
      Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1994)
      Tutkimuksessa tarkastellaan metsien monikäyttöön ja virkistysalueiden eri käyttäjäryhmien välisiin konfliktitilanteisiin liittyvää sosiaalisen kapasiteetin käsitettä, tutkimustraditiota ja sen keskeisiä tutkimusongelmia ...