• Lyhytpäiväkäsittely ulkomaisten havupuiden taimien karaisussa. 

      Konttinen, Kyösti; Rikala, Risto
      Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
      <p>Lyhytpäivä (LP)-käsittelyn käyttöä 1-vuotiaiden ulkomaisten havupuiden taimien karaisemisessa tutkittiin 10 puulajilla: palsamipihdalla (<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.), harmaapihdalla (<i>A. concolor</i> (Gordon & ...