• Väljennyshakkuut. 

      Nyyssönen, Aarne
      Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
      Uudistuskypsien ja niiksi varttuvien metsien määrä on etenkin maamme eteläisissä osissa kasvanut niin suureksi, ettei näiden metsien uudistaminen ohjekiertoaikojen edellyttämässä tahdissa ole mahdollista. Katsauksessa on ...