• Metsänomistajien metsätaloudellinen käyttäytyminen ammattiasemaryhmittäin. 

      Ripatti, Pekka
      Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
      Tutkimuksessa tarkastellaan metsänomistajien taustapiirteitä ja metsätaloudellista käyttäytymistä ammattiasemaryhmittäin. Vuonna 1990 eläkeläisiä oli 36 prosenttia, palkansaajia noin kolmasosa, maatalousyrittäjiä runsas ...