• Kuusen- ja koivuntaimien alkukehitys korven uudistamisaloilla. 

      Moilanen, Mikko; Ferm, Ari; Issakainen, Jorma
      Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
      Taimien alkukehitystä tutkittiin 1980-luvulla viidellä korpisuon uudistusalalla Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa. Avohakkuun seurauksena tutkimuskohteille vakiintui runsaasti hieskoivua ja vaihtelevasti kuusialikasvosta ...