• Cost-benefit analysis of multifunctional agriculture in Finland 

      Yrjölä, Tapani; Kola, Jukka
      Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
      Tässä tutkimuksessa arvioitiin monivaikutteisen maatalouden yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja. Monivaikutteinen maatalous (MoMa) on maatalouden eurooppalaisen mallin tärkeä osa, jonka turvin EU pyrkii perustelemaan ...