• Uptake of heavy metals by plants from airborne deposition and polluted soils 

      Yläranta, Toivo
      Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
      Sinkin, kuparin, lyijyn, kadmiumin ja nikkelin kertymistä lehtisalaattiin, vehnän jyviin ja olkiin, timoteihin ja italianraiheinään tutkittiin vuonna 1985, 1986 ja 1988 Harjavallassa ja sen ympäristössä sekä vertailupaikkakunnalla ...