• Climatic potential and risks for apple growing by 2040 

      Kaukoranta, Timo; Tahvonen, Risto; Ylämäki, Arto
      Agricultural and Food Science : 2 (2010)
      Ilmaston muutoksen vaikutus yhdeksän nykyisen omenalajikkeen (Malus domestica Borkh.) potentiaalisiin tuotantoalueisiin ja tuotannon riskeihin 1971-2040 kartoitettiin käyttämällä agroilmastollisia indeksejä, hilapisteisiin ...