• Production of fungal volatile organic compounds in bedding materials 

      Lappalainen, Sanna; Pasanen, Anna-Liisa; Pasanen, Pertti; Kalliokoski, Pentti
      Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
      Maatalousympäristössä, esim. hevostallissa, on mikrobikasvulle suotuisat olosuhteet: korkea ilman suhteellinen kosteus ja monia potentiaalisia kasvualustoja (esim. rehu, heinä ja kuivikkeet). Tässä työssä tutkittiin neljän ...