• Cropping system impact on soil quality determinants 

   Vestberg, Mauritz; Kukkonen, Sanna; Saari, Kaisa; Uosukainen, Marjatta; Palojärvi, Ansa; Tuovinen, Tuomo; Vepsäläinen, Milja; Niemi, Maarit
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Viljelyjärjestelmän vaikutusta maan kasvukunnon biologisiin ja kemiallisiin tekijöihin tutkittiin MTT:n Laukaan tutkimus-ja valiotaimiaseman pitkä aikaisessa kenttä kokeessa. Tutkimuksessa verrattiin neljän viljelykierron ...
  • The soil quality concept and its importance in the study of Finnish arable soils 

   Palojärvi, Ansa; Nuutinen, Visa
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Maatalousmaa on toiminnallinen kokonaisuus, ja sen tila on keskeinen sadontuotolle. Maaperän toiminta on merkittävää myös koko ekosysteemille, koska maaperällä on tärkeä rooli globaaleissa ravinnekierroissa ja -virroissa. ...