• Effect of concentrate feeding strategy on the performance of dairy cows fed total mixed rations 

      Khalili, Hannele; Mäntysaari, Päivi; Sariola, Juha; Kangasniemi, Reima
      Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
      Suurissa tuotantoyksiköissä pihatto-olosuhteissa lypsylehmät ruokitaan yleisesti seosrehulla, mutta pihatoissa on usein käytössä myös väkirehukioskit. Ulkomaisia tai kotimaisia koetuloksia kioskiruokinnan yhdistämisestä ...