• Accumulation and translocation of sparingly soluble manure phosphorus in different types of soils after long-term excessive inputs 

   Uusitalo, Risto; Ylivainio, Kari; Turtola, Eila; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Turkiseläinten lanta sisältää runsaasti fosforia, joka on pääosin niukkaliukoista. Maassa turkiseläinlannan lannoitusvaikutus on siten aluksi heikompi kuin esimerkiksi naudan lannan lannoitusvaikutus. Turkiseläinten ...
  • Contents of trichothecenes in oats during official variety, organic cultivation and nitrogen fertilization trials in Finland 

   Hietaniemi, Veli; Kontturi, Markku; Rämö, Sari; Eurola, Merja; Kangas, Arjo; Niskanen, Markku; Saastamoinen, Marketta
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Viljojen luontaiset toksiinit, kuten hometoksiinit, ovat tärkeitä raaka-aineen laadun mittareita elintarvike- ja rehuteollisuuden kannalta. Tutkimuksessa määritettiin Fusarium-toksiinit ja trikotekeenit satokausien 1997- ...
  • Meat bone meal as fertiliser for barley and oat 

   Chen, Lin; Kivelä, Jukka; Helenius, Juha; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   The traditional production of mineral N and P fertilisers is unsustainable due its reliance on fossil fuels in the case of N, and on limited mineral resource stocks in the case of P. The use of alternative or complementary ...
  • Recommendable block sizes: a case study on Finnish official variety trials of barley cultivars 

   Jauhiainen, Lauri; Öfversten, Jukka; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Pellolla esiintyvä vaihtelu heikentää peltokokeista saatavien tulosten tarkkuutta. Tilanne on erityisen hankala vertailtavien käsittelyjen lukumäärän ollessa suuri, jolloin koekentän koko voi kasvaa niin suureksi, että ...
  • Selenium content of Finnish oats in 1997-1999: effect of cultivars and cultivation techniques 

   Eurola, Merja; Hietaniemi, Veli; Kontturi, Markku; Tuuri, Hannu; Kangas, Arjo; Niskanen, Markku; Saastamoinen, Marketta
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Tutkimus oli osa Kaura raaka-aineen laadunohjausjärjestelmä -hanketta, jossa selvitettiin laajasti suomalaisen kauran laatua ja soveltuvuutta elintarvikeja rehukäyttöön. Tavoitteena oli selvittää kauran seleenipitoisuuksia ...
  • The effect of incorporation time of different crops on the residual effect on spring cereals 

   Känkänen, Hannu; Kangas, Arjo; Mela, Timo; Nikunen, Unto; Tuuri, Hannu; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Huoli viherlannoitustypen kohtalosta maahan muokkaamisen jälkeen synnytti tarpeen selvittää sopivinta muokkaamisen ajankohtaa. Vaikka maan typpimääritykset antavatkin käsityksen muokkausajankohdan suorasta vaikutuksesta ...
  • Timing incorporation of different green manure crops to minimize the risk of nitrogen leaching 

   Känkänen, Hannu; Kangas, Arjo; Mela, Timo; Nikunen, Unto; Tuuri, Hannu; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Kun viherlannoituskasvusto muokataan maahan, voi kasvusto sisältää suuria määriä typpeä. Etenkin palkokasveja sisältävien kasvustojen typpipitoisuus on korkea, jolloin typen vapautuminen on edullisissa olosuhteissa nopeaa. ...
  • ß-Glucan contents of groats of different oat cultivars in official variety, in organic cultivation, and in nitrogen fertilization trials in Finland 

   Saastamoinen, Marketta; Hietaniemi, Veli; Pihlava, Juha-Matti; Eurola, Merja; Kontturi, Markku; Tuuri, Hannu; Niskanen, Markku; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kauran ß-glukaani on terveyttä edistävä ravintokuituyhdiste, joka alentaa veren kolesterolia ja alentaa ja tasaa veren sokeria. Kauran ytimen ß-glukaanipitoisuuden vaihtelua tutkittiin kauran virallisissa lajikekokeissa ...