• Improved extraction of prolamins for gluten detection in processed foods 

      Kanerva, Päivi; Sontag-Strohm, Tuula; Brinck, Outi; Salovaara, Hannu
      Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
      Keliakia-analytiikan yksi tärkeimmistä osista on näytteiden sisältämien vehnän, ohran ja rukiin prolamiinien tehokas uutto ennen niiden pitoisuuden analysointia. Prolamiinien uuttuvuuteen vaikuttaa voimakkaasti elintarvikkeen ...