• Farmers' exposure to dusts and gases in modern Finnish cubicle cow houses 

   Louhelainen, Kyösti; Kangas, Juhani; Reiman, Marjut; Kalliokoski, Pentti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin viljelijöiden altistumista kaasuille ja pölyille nykyaikaisissa pihattonavetoissa. Tutkimuksessa oli mukana 23 pihattoa, yksi kylmäpihatto ja kaksi parsinavettaa. Navetoissa oli keskimäärin 22 ...
  • Production of fungal volatile organic compounds in bedding materials 

   Lappalainen, Sanna; Pasanen, Anna-Liisa; Pasanen, Pertti; Kalliokoski, Pentti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Maatalousympäristössä, esim. hevostallissa, on mikrobikasvulle suotuisat olosuhteet: korkea ilman suhteellinen kosteus ja monia potentiaalisia kasvualustoja (esim. rehu, heinä ja kuivikkeet). Tässä työssä tutkittiin neljän ...