• Reduced tillage: Influence on erosion and nutrient losses in a clayey field in southern 

      Koskiaho, Jari; Kivisaari, Simo; Vermeulen, Stephan; Kauppila, Raimo; Kallio, Kari; Puustinen, Markku
      Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
      Aurattoman viljelyn ja perinteisen syyskynnön vaikutuksia eroosioon sekä typen ja fosforin huuhtoutumiseen verrattiin eteläsuomalaisella, savimaalla sijaitsevalla koekentällä. Vaikka koe aloitettiin jo syksyllä 1986, tässä ...