• Modelled impacts of mitigation measures on greenhouse gas emissions from Finnish agriculture up to 2020 

   Regina, Kristiina; Lehtonen, Heikki; Nousiainen, Jouni; Esala, Martti
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Ennusteita kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä voidaan käyttää apuna ilmastonmuutoksen hillintätoimien suunnittelussa. Jos yksittäisten hillintätoimien vaikutuksista päästöihin on olemassa arvioita, voidaan hillintään ...
  • National and regional net nitrogen balances in Finland in 1990 2005 

   Salo, Tapio; Lemola, Riitta; Esala, Martti
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maatalousmaan typpitaseella kuvataan typen käytön tehokkuutta ja maatalouden intensiteetissä tapahtuneita muutoksia. Pellon typpitasetta määritettäessä vähennetään peltoon päätyvistä ravinteista sadon mukana poistuvat ...
  • The effect of decreasing fertilization on agricultural nitrogen leaching: a model study 

   Granlund, Kirsti; Bärlund, Ilona; Salo, Tapio; Esala, Martti; Posch, Maximilian
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Typpilannoitteiden käyttö Suomessa on vähentynyt tuntuvasti, mutta laajat ja pitkäaikaiset vedenlaadun havaintoaineistot osoittavat, että selkeää alenemista tutkimusvaluma-alueiden ja jokivesistöjen typpikuormituksessa ei ...