• Viruses and their significance in agricultural and horticultural crops in Finland 

      Tapio, Eeva; Bremer, Katri; Valkonen, Jari P.T.
      Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
      Intensiivinen kasvivirustutkimus alkoi Suomessa vasta n. 40 vuotta sitten, vaikka virusten tartuttamista viljelykasveista on dokumentoituja havaintoja yli 60 vuoden ajalta. Suomen maanviljelyssä tapahtui suuria muutoksia ...