• A mouse model for improving cell survival of bisected cattle embryos 

   Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Morula- ja blastokystivaiheessa olevia hiiren alkioita halkaistiin mikroterällä M2-liuoksessa. Halkaisukokeessa tutkittiin sakkaroosin (200 mM) ja sytokalasiinin (7,5 ug/ml) vaikutusta solujen kestävyyteen kaksoisvärjäyksen ...
  • A simple culture system for time-lapse video recording of bovine embryos 

   Peippo, Jaana; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Aikaviivenauhoituksen avulla naudan alkionviljelyä voidaan seurata yhtäjaksoisesti optimiolosuhteissa, joissa lämpötila ja kaasukehä pysyvät vakioina ja alkiot eivät altistu valon lyhyille aallonpituuksille. Mikroskoopin ...
  • Detection of bovine foetal DNA from amniotic fluid using the polymerase chain reaction 

   Peippo, Jaana; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Sikiövedestä tehtävä diagnostiikka on tullut nopeammaksi ja tehokkaammaksi viime vuosikymmenellä keksityn polymeraasiketjureaktion (PCR) myötä. DNA:n voi nyt analysoida suoraan aspiroidusta sikiövesinäytteestä ilman ...
  • Effect of glycine and alanine supplementation on development of cattle embryos cultured in CR1aa medium with or without cumulus cells 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Glysiinin (10 mM) ja alaniinin (1 mM) vaikutusta naudan alkion varhaiskehitykselle tutkittiin kolmessa viljelykokeessa. Kumulussoluttomia alkioita viljeltiin hedelmöityksen jälkeen CR1aa-liuoksessa, johon oli lisätty ...
  • In vitro production of cattle blastocysts in chemically defined medium with or without insulin supplementation 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Naudan alkion varhaiskehitystä tutkittiin viljelemällä alkioita kemiallisesti tunnetussa viljelyliuoksessa. Kokeessa käytetty liuos CR1-PVP on muunnos CR1aa-liuoksesta, jonka proteiinilähde, naudan seerumin albumiini, ...
  • Microsatellite panels suggested for parentage testing in cattle: informativeness revealed in Finnish Ayrshire and Holstein-Friesian populations (Research Note) 

   Bredbacka, Peter; Koskinen, Mikko T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Kansainvälisen eläingenetiikan järjestö (ISAG) on ehdottanut mikrosatelliitti-DNA:han perustuvaa menetelmää yleisesti käytettäväksi nautojen polveutumisten varmistamisessa. Eri rotujen välillä esiintyvästä mikrosatelliittien ...
  • Non-surgical transfer of 4',6'-diamidino-2-phenylindole-stained equine embryos 

   Huhtinen, Mirja; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kokeessa tutkittiin 6-7 päivän ikäisten hevosen alkioiden elävyyttä 4',6'-diamidino-2-phenylindole (DAPI):n avulla. DAPI on fluoresoiva väriaine, joka sitoutuu DNA:han ja värjää alkioista kuolleet solut. Yksitoista ...
  • Production of calves following nonsurgical transfer of fresh and refrigerated bovine demi-embryos 

   Bredbacka, Peter; Jaakma, Ülle; Müürsepp, Ilmar
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Alkionhalkaisun ja -siirron tehokkuutta selvitettiin kahdessa kokeessa siirtämällä halkaistuja alkioita tuoreina tai yön yli säilytyksen (4°C) jälkeen. Alkionhalkaisut suoritettiin yksinkertaisella mikroveitsitekniikalla ...