• Effects of sowing time on pink snow mould, leaf rust and winter damage in winter rye varieties in Finland 

      Serenius, Marjo; Huusela-Veistola, Erja; Avikainen, Hanna; Pahkala, Katri; Laine, Antti
      Agricultural and Food Science : 4/2005 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
      Rukiin jalostuksen ja viljelyn tehostaminen pohjoisilla viljelyalueilla -tutkimushankkeen yhdessä osahankkeessa on keskitytty rukiin uusien lajikkeiden viljelytekniikkaan. Monet rukiin kasvinsuojelukäytännöt ja ohjeet ...