• Recommendable block sizes: a case study on Finnish official variety trials of barley cultivars 

      Jauhiainen, Lauri; Öfversten, Jukka; Kangas, Arjo
      Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
      Pellolla esiintyvä vaihtelu heikentää peltokokeista saatavien tulosten tarkkuutta. Tilanne on erityisen hankala vertailtavien käsittelyjen lukumäärän ollessa suuri, jolloin koekentän koko voi kasvaa niin suureksi, että ...