Analyza zdrrojov biomasy a losgistika ich zabezpecenia pre spolocne spalovanie s hnedym uhlim vo Zvolelenskej teplarenskej a.s

Jukuri

Analyza zdrrojov biomasy a losgistika ich zabezpecenia pre spolocne spalovanie s hnedym uhlim vo Zvolelenskej teplarenskej a.s

Ilavský, J.; Laitila, J.; Tahvanainen, T.; Tuæek, J.; Koreò, M.; Pápaj, V.; Jankovský, J.; Ziaková, M. (2008)

Näytä kaikki kuvailutiedot

Viite kuuluu kokoelmiin: