Methods for producing genetically improved forest regeneration material (Massförökningsmetoder för förädlat skogsodlingsmaterial). NSFP-konferensen 2005. Vinster och risker med förädlat skogsodlingsmaterial. Abstrakter

Jukuri

Methods for producing genetically improved forest regeneration material (Massförökningsmetoder för förädlat skogsodlingsmaterial). NSFP-konferensen 2005. Vinster och risker med förädlat skogsodlingsmaterial. Abstrakter

Aronen, T.; Nikkanen, T. (2005)

Näytä kaikki kuvailutiedot

Viite kuuluu kokoelmiin: