Orienteringsrapport - Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning - Preliminära resultat från en pilotstudie. Miljöriktig användning av askor 1107.

Jukuri

Orienteringsrapport - Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning - Preliminära resultat från en pilotstudie. Miljöriktig användning av askor 1107.

Sikström, U.; Jacobson, S.; Johansson, U.; Kukkola, M.; Saarsalmi, A.; Holt-Hansen, K. (2009)

Näytä kaikki kuvailutiedot

Viite kuuluu kokoelmiin: