• Dairy cow behaviour in relation to health, welfare and milking 

      Kauppi, Jutta
      MTT Science : 28 (MTT, 2014)
      Eläimen hyvinvointi muodostuu sekä fyysisestä että psyykkisestä tilasta ja siihen vaikuttavat lukuisat eläimen sisäiset mutta myös ulkoiset tekijät. Lypsylehmän hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tärkeimpiä ovat ...