• Essays on socially optimal phosphorus policies in crop production 

      Iho, Antti
      MTT ScienceMTT Tiede : 13 (MTT, 2010)
      Fosfori on kasvintuotannon kannalta välttämätön ravinne. Se lisää satoja mutta tuotantoalueen alapuolisissa vesistöissä sen huuhtoutuminen voi kiihdyttää rehevöitymistä. Yksityistaloudellisesti järkevä fosforinkäytön ...