• Novel methods for reducing agricultural nutrient loading and eutrophication 

      Turtola, Eila (eds.); Ekholm, Petri (eds.); Chardon, Wim
      MTT ScienceMTT Tiede : 10 (Maaseudun tulevaisuusMaatalouden tutkimuskeskusMTT, 2010)
      Maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseen on sitouduttu sekä Suomessa että monissa muissa maissa, joiden vesistöt ovat rehevöityneet intensiivisen viljelyn ja kotieläintalouden seurauksena. Lannoituksen säätäminen, ...