• Luonnon virkistyskäyttö 2010 

      Sievänen, Tuija; Neuvonen, Marjo; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö
      Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 212 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
      Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimus on seurantatutkimus, jonka ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin 1998 2000 (LVVI 1), ja toisen kerran 2009 2010 (LVVI 2). LVVI 2 -tutkimuksen tavoitteena ...