• Suomen ruokaturvan ja elintarvikehuollon nykytila ja tulevaisuuden näkymät 

      Niemi, Jyrki; Knuuttila, Marja; Liesivaara, Petri; Vatanen, Eero
      MTT Raportti : 80 (MTT, 2013)
      Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä osana Euroopan unionin yhteisiä markkinoita sekä muuttuvia globaaleja ruokamarkkinoita. Ruokaturvaa on ...