• Maidon laatu, eläinten utareterveys, käyttäytyminen ja hyvinvointi automaattilypsyssä 

      Suokannas, Antti; Salovuo, Heidi; Ronkainen, Pilvi; Heino, Antti; Hovinen, Mari; Kasanen, Iiris; Raussi, Satu; Kaihilahti, Jutta; Aisla, Anna-Maija; Saastamoinen, Seija; Alasuutari, Sakari; Manninen, Esa
      Maa- ja elintarviketalous : 62 (MTT, 2004)
      Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko uudella automaattisella lypsyjärjestelmällä tuottaa korkealaatuista maitoa ja miten uusi menetelmä vaikuttaa eläinten utareterveyteen. Lisäksi tutkittiin, miten menetelmä ...