• Korsibiomassojen tuotantoketjut ja energiantuotanto kokopaalikattilalla 

      Lötjönen, Timo; Kouki, Jyrki; Vuorio, Kari
      MTT Raportti : 19 (MTT, 2011)
      Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kasvaa monenlaista vajaasti hyödynnettyä biomassaa, kuten viherkesantojen ja suojavyöhykkeiden heinäbiomassat, viljojen oljet sekä vesistöissä kasvava järviruoko. Osa tästä biomassasta ...