• Feeding whole grain with pelleted diets to growing broiler chickens 

      Kiiskinen, Tuomo
      Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
      Tutkimuksessa selvitettiin kokojyväviljan käytön vaikutuksia ja mahdollisuuksia broilerituotannossa. Broilereille annettiin 1-1,5 viikon iästä lähtien rehua, johon lisättiin asteittain jyviä. Kokeessa 1 käytettiin rakeisia ...